سی و یکمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق

تاریخ شروع : 1402/02/19
تاریخ پایــان : 1402/02/21
وضعیت : فعال

سی امین کنفرانس بین المللی مهندسی برق

تاریخ شروع : 1401/02/27
تاریخ پایــان : 1401/02/29
وضعیت : پایان یافته

بیست و نهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تاریخ شروع : 1400/02/28
تاریخ پایــان : 1400/02/30
وضعیت : پایان یافته